-
:

MICQ - - - Linux, BSD, AIX, HPUX, Windows, AmigaOS BeOS. ICQ Jabber. Matthew D. Smith, mICQ Rudiger Kuhlmann, 8 ICQ , , , .

mICQ :
v6 v8
uin'
-
url
,
UTF-8
UTF-8 ,
sms
SMS
, ()
, ,
-
, , .
.
:
TCP
v8
SSL
SSL
Tcl
Tcl
v6,v7,v8 ()
"", "", ...,
mICQ, licq, Miranda, StrICQ, &RQ, alicq, SIM, Kopete, vICQ, , YSM, libicq2000-based, ICQ 2001, ICQ 2002, Trillian, ICQ2go, ICQ Lite, ICQ 2000.
,
i18n
, , , , , , , , , , , .
.
, .
socks5
socks5